Ilmoitus maanjäristyshavainnoista

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Johdanto

Mahdollisesti syntyvää henkilötietorekisteriä käytetään ainoastaan maanjäristyshavaintoihin liittyvään työhön. Henkilötiedot poistetaan 30 päivän kuluessa.

Rekisterinpitäjä

Seismologian instituutti, Helsingin yliopisto

Gustaf Hällströmin katu 2b

PL 68, 00014 Helsingin yliopisto

Seismologian instituutin info-puhelin: 02 941 51600

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Seismologian instituutin päivystävä seismologi

Gustaf Hällströmin katu 2b

PL 68, 00014 Helsingin yliopisto

Seismologian instituutin info-puhelin: 02 941 51600

Rekisterin nimi

Makroseismiset havainnot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään maanjäristyshavaintoja tarkentaviin kysymyksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri koostuu havaintolomakkeelle kirjatuista tiedoista ja lomakkeen tallennusajasta. Rekisteri saattaa sisältää havaintoja tehneen henkilön yhteystiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Henkilötietojen poistamisen jälkeen anonymisoituja maanjäristyshavaintoja voidaan luovuttaa maanjäristyshavaintoihin liittyvään tutkimustyöhön.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedonsiirto lomakkeelta rekisteriin tehdään salatun HTTPS-protokollan avulla. Pääsy rekisterin tietoihin myönnetään vain harkinnanvaraisesti ylläpitäjäorganisaation sisällä. Henkilötiedot poistetaan ennen maanjäristyshavaintojen luovuttamista ylläpitäjäorganisaation ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus

Tietoa luovuttanut henkilö voi kysyä mitä tietoa hänestä on tallennettu.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilö voi pyytää itseään koskevia virheellisiä tietoja korjattavaksi.