Ilmoitus kielivarasta FIN-CLARINille/Kielipankille

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Johdanto

Tällä lomakkeella annettujen tietojen avulla FIN-CLARIN suunnittelee Kielipankissa välitettävien kielivarojen käsittelyä sekä tarjoaa tutkijoille palveluita, joilla he voivat parantaa tuottamiensa kielivarojen löydettävyyttä ja tunnettuutta sekä viitata niihin täsmällisesti tutkimuksen yhteydessä.

Rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto

Yliopistonkatu 4

00014 Helsingin yliopisto

fin-clarin@helsinki.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

FIN-CLARINin asiakaspalvelu

Unioninkatu 40 (PL 24)

00014 Helsingin yliopisto

fin-clarin@helsinki.fi

Rekisterin nimi

Kielipankkiin tallennettaviksi ilmoitetut kielivarat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lomakkeella annettujen henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota kielivarojen tuottajille palveluita, joilla he voivat parantaa tuottamiensa kielivarojen löydettävyyttä ja pyrkiä varmistamaan, että kielivaran tuottamiseen osallistuneet henkilöt saavat asianmukaisen tunnustuksen työstään.

FIN-CLARIN tarkastaa ja toimittaa lomakkeella ilmoitetut kielivaraa koskevat kuvailutiedot Kielipankin käyttämiin verkkopalveluihin, joissa tiedot ovat julkisesti näkyvissä ja muiden verkkopalveluiden löydettävissä.

FIN-CLARIN käyttää lomakkeella ilmoitettuja tietoja myös kielivarojen hallintaan ja sopimusasioihin liittyvissä yhteydenotoissa.

Rekisterin tietosisältö

 • (*) Ilmoittajan sähköpostiosoite
 • (*) Ilmoittajan nimi
 • Ilmoittajan kotiorganisaation nimi ja tarvittaessa laitos tai osasto; mielellään myös organisaation yhteystiedot (sähköposti, verkkosivusto tms.)
 • Ilmoittajan ORCID-tunniste
 • Kielivaran vastuuhenkilön nimi
 • Kielivaran vastuuhenkilön sähköpostiosoite
 • Vastuuhenkilön ORCID-tunniste
 • Kielivaran oikeudenhaltijan tai vastuuhenkilön kotiorganisaation nimi / laitos ja organisaation yhteystiedot (sähköposti, verkkosivusto tms.)
 • Ilmoittaja on sama kuin kielivaran vastuuhenkilö (voit jättää seuraavat vastuuhenkilöä koskevat kohdat täyttämättä)
 • Mahdolliset muut kielivaran tuottamiseen osallistuneet tahot, joilla on pääsy aineistoon
 • Organisaatio tai muu taho, jonka alaisuudessa kielivara on tuotettu
 • Tarkenna organisaatio tarvittaessa:
 • Lista kielivaran tekijöistä (=koostajista) siinä järjestyksessä kuin heidät halutaan mainita kielivaran viittausohjeessa:

Rekisteri sisältää tietoja kielivarojen ilmoittajista, oikeudenhaltijoista, vastuuhenkilöistä sekä tekijöistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tallennetut tiedot näkyvät verkossa julkisesti ja ne ovat myös muiden verkkopalveluiden saatavilla rajapintojen kautta, lukuunottamatta ilmoittajan tietoja mikäli ilmoittaja ei ole sama kuin vastuuhenkilö.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot näkyvät verkossa julkisesti myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Lomakkeen alkuperäistä sisältöä säilytetään Helsingin yliopiston ylläpitämässä e-lomake-palvelussa. Lomakkeen tietoja käsittelevät ainoastaan FIN-CLARINin työntekijät, jotka vastaavat Kielipankin kautta välitettävien aineistojen, työkalujen ja muiden kielivarojen vastaanottamisesta ja hallinnasta.

Tarkastusoikeus

Tallennetut tiedot näkyvät verkossa julkisesti.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Kuvailutiedoissa mainitut henkilöt voivat vaatia itseään koskevien virheellisten tietojen oikaisua ottamalla yhteyttä FIN-CLARINiin.