Valmistuminen VIExpertistä

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Johdanto

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten ja missä tarkoituksessa lomakkeessa kerättyjä tietoja käsitellään.

Täyttämällä lomakkeen annat luvan käsitellä siinä kysyttyjä tietoja.

Rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto

PL 3 00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: 02941 911 (vaihde)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sirke Mäkinen

Sirke Mäkinen, Venäjän ja Euraasian tutkimuksen yliopistonlehtori, Venäjän ja Euraasian tutkimuksen yliopistonlehtori, Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopintojen (VIExpert) johtaja.

sirke.makinen@helsinki.fi

Rekisterin nimi

Valmistuminen VIExpertistä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Helsingin yliopisto/Aleksanteri-instituutti/VIExpert kerää lomakkeella tietoja, joiden avulla voidaan laatia VIExpert-todistus. Lomakkeen vastauksista saadaan myös tietoa, miten valmistunuuseen VIExpert-opiskelijaan voidaan jatkossa olla yhteydessä.

Kyselyn tietoja käsittelevät ainoastaan VIExpertin johtaja ja koordinaattori.

Rekisterin tietosisältö

  • 3. Jos maisterintutkielmasi löytyy yliopistosi sähköisestä järjestelmästä, voiko sen linkittää VIExpertin verkkosivuille?
  • 2. Maisterintutkielmasi otsikko
  • Jos vastasit kyllä, kerro mistä maisterintutkielmasi löytyy? (esim. HY E-thesis -palvelu)
  • 1. Kurssit, jotka haluat mukaan VIExpert-kokonaisuuteen (ellet ole niitä jo ilmoittanut sähköpostilla tai koostanut Sisussa)
  • Jos vastasit kyllä, mihin sähköpostiosoitteeseen voimme lähettää kyselyn? Annathan osoitteen joka on voimassa myös työpaikan/opiskelupaikan muuttuessa.
  • 5. Annan luvan lähettää minulle alumnikyselyn.
  • 6. Haluatko liittyä VIExpert-alumnien sähköpostilistalle oheisellä sähköpostiosoitteella?
  • 7. Haluatko jatkaa ai-verkon sähköpostilistan (esim. viikottaiset uutiskirjeet) tilausta? Yliopiston sähköpostiosoite korvataan tarvittaessa oheisella sähköpostisosoitteella.

Helsingin yliopisto/Aleksanteri-instituutti/VIExpert kerää lomakkeella lomakkeen täyttäjän kokonimen, kotiyliopiston sekä sähköpostiosoitteen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä internet-kyselylomake Valmistuminen VIExpertistä

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti HY:n ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/tietojen-kasittely-yliopistolla/tietosuoja

Tarkastusoikeus

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa "Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa" mainittu henkilö.


Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/tietojen-kasittely-yliopistolla/tietosuoja