Juhlaseminaari kirkkolaki 150 vuotta – Kyrkolagen 150 år festseminarium

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Rekisterinpitäjä

Teologinen tiedekunta

PL 4 00014 Helsingin yliopisto

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anuleena Kimanen

anuleena.kimanen@helsinki.fi

Rekisterin nimi

Ilmoittautumiset kirkkolaki 150

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja tarvitaan juhlaseminaarin kahvitusten tilaamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä internet-kyselylomake Juhlaseminaari kirkkolaki 150 vuotta – Kyrkolagen 150 år festseminarium

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käsittelevät Anuleena Kimanen ja muut järjestämistyöryhmän jäsenet.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä mihinkään Helsingin yliopistolta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot hävitetään seminaarin jälkeen.

Tarkastusoikeus

Ilmoittautunut voi pyytää tietojaan anuleena.kimanen@helsinki.fi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Ilmoittautunut voi pyytää tietojaan korjattavaksi anuleena.kimanen@helsinki.fi.