Oikeustieteellinen tiedekunta
Juridiska fakulteten
Faculty of Law

Kiitos hakemuksestasi! Thank you for your application!

 

 

Oikeustieteellinen tiedekunta/jatkokoulutus, PL 16 (Snellmaninkatu 12), 00014 Helsingin yliopisto, www.helsinki.fi/yliopisto

Juridiska fakulteten/forskarstudier, PB 16 (Snellmansgatan 12), FI-00014 Helsingfors universitet
www.helsinki.fi/universitetet

Faculty of Law / Doctoral studies P.O. Box 16 (Snellmaninkatu 12), FI-00014 University of Helsinki
www.helsinki.fi/university