Opiskelija ilmoittaa ennen jakson alkua E-lomakkeella, missä ja miten hän suorittaa opintojakson. Opiskelijalle ei tule erillistä kuittausta lomakkeen lähettämisestä, vaan hän voi aloittaa jakson suorittamisen omatoimisesti.

Kiitos!