Kiitos ja tervetuloa TvEx-ohjelmaan! Ilmoittautumisestasi välitetään tietoa ohjelman opettajakoordinaattoreille, kielituesta vastaaville opettajille, TvEx-tuutoreille ja Viikin opiskelijapalveluihin. Ollaan yhteydessä!

Tack och välkommen till TvEx-programmet! Dina anmälningsuppgifter sänds för kännedom till: programmets lärarkoordinatorer, språklärarna som ansvarar för språkstödet, TvEx-tutorerna och Viks studieservice. Vi återkommer!