Tervetuloa osallistumaan kyselyyn lääketurvaan liittyvistä tiedotteista ja materiaaleista

 

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen,

 

Kiireelliset lääketurvatiedotteet (DHPC, direct healthcare professional communication) ja riskienminimoinnin lisämateriaalit (aRMM, additional risk minimisation material) ovat merkittäviä välineitä lääkevalmisteisiin liittyvien riskien hallitsemisessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella Suomen terveydenhuollon ammattilaisten tietoutta kiireellisistä lääketurvatiedotteista ja riskienminimoinnin lisämateriaaleista sekä tarkentaa ja täydentää kahden edellisen tutkimuksen (Regulation Awareness and Experience of Additional Monitoring among Healthcare Professionals in Finland, Sandberg et.al., 2021; Under-reporting of Adverse drug Reactions in Finland, Sandberg et. al., 2022) havaintoja. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tieteellisessä julkaisussa ja niitä hyödynnetään tulevien koulutusten suunnittelussa. 

 

Tämä kysely tehdään anonyymisti, eikä kyselyssä kerätä henkilötietoja. Vain tutkimuksen kannalta oleellinen tieto kerätään ja tallennetaan Helsingin yliopiston salasanalla suojatulle palvelimelle. 

 

Kysely koostuu 24 kysymyksestä, joista osa on monivalintakysymyksiä ja osa avoimia kysymyksiä. Kyselyyn vastaamiseen kuluu noin 10-15 minuuttia. Kysymykset keskittyvät nykyisiin käsityksiinne ja mielipiteisiinne, eikä vastaamista varten tarvitse etsiä tietoa. Halutessanne voitte keskeyttää kyselyyn vastaamisen milloin tahansa ennen kyselyn päättymistä. 

 

Ammatti- ja alueyhdistyksenne on lupautunut välittämään tämän kyselyn jäsenilleen tutkimusryhmän puolesta. Yhteystietojanne ei ole luovutettu tutkijoille. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja vastaamalla kyselyyn annatte tietoon perustuvan suostumuksenne tutkimukseen osallistumisesta. 

 

Tämä tutkijalähtöinen tutkimus on osa erikoistumisopintojani Helsingin yliopistossa ja täysin riippumaton lääkeyritysten (mukaan lukien nykyinen työnantajani GlaxoSmithKline Oy) toteuttamista aktiviteeteista. Vastaan mielelläni kysymyksiin kyselystä ja suorittamastani tutkimuksesta. 

 

Mikäli päätätte osallistua tutkimukseen, toivomme vastauksia 31.8.2023 mennessä. 

 

 

Kunnioittaen, 

Heli Sandberg

Helsingin yliopisto

heli.sandberg@helsinki.fi

 
Sivu 1 / 5