Lisätietoja  | Närmare information | More information:

Sara Lahdelma

Kestävän kehityksen viikon koordinaattori

Sustainable Development Week's Coordinator

Hållbar utveckling temavecka koordinator

sara.lahdelma@hyy.fi

+358 440277734