Lomakkeella ei saa toimittaa arkaluonteisia henkilötietoja. Näitä ovat esimerkiksi rotua ja etnistä alkuperää, yhteiskunnallista toimintaa, poliittista tai uskonnollista vakaumusta, rikollista tekoa, terveydentilaa, seksuaalista suuntautumista ja sosiaalihuollon tarvetta koskevat tiedot.

Lomakkeen tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/yhteistyo-ja-kumppanuudet/tutkimusyhteistyo/yhteistyoaloitteen-tietosuojaseloste

-

Känsliga personuppgifter får inte lämnas på formulär. Sådana är exempelvis uppgifter om ras och etniskt ursprung, samhällelig verksamhet, politisk eller religiös övertygelse, brottslig handling, hälsotillstånd, sexuell läggning och behov av social omsorg.

-

Do not submit any sensitive personal information on the form. This includes information on race and ethnic origin, societal activities, political or religious beliefs, criminal activity, state of health, sexual orientation, and the need for social welfare.