Kysely vasikoiden alkuhoidosta (Terve vasikka -tutkimus)

Hyvä tuottaja!

Vasikoiden alkuhoito on erityisen tärkeää eläimen tulevan elämän ja tuotannon kannalta.

Tämä on Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kyselytutkimus. Kyselyn tavoitteena on kartoittaa suomalaisissa lypsykarjoissa toteutettuja vasikoiden alkuhoidon käytäntöjä ja löytää toimintatavat, joilla on paras vaikutus vasikoiden terveyteen ja kasvuun. Lisäksi kyselyssä kartoitetaan lypsykarjatilojen kiinnostusta laatuvälitysvasikoiden sekä vanhempien välitysvasikoiden kasvatukseen.

Juuri Teidän vastauksenne tilanne käytännöistä on tärkeä riippumatta tilanne koosta, valituista hoitokäytännöistä tai tuotantotuloksista. Monenlaisten ja eri tavalla tutkittaviin asioihin suhtautuvien vastaajien tiedot ovat hyvin tarpeellisia luotettavan tutkimuksen tekemiseksi.

Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 15 - 20 minuuttia ja arvostamme aidosti vastaamiseen käyttämäänne aikaa. Vastaamista varten kannattaa avata Naseva valmiiksi perustietojen hakemiseksi (tai etsiä ne valmiiksi muualta). Ohjeita saa esille kysymyksen yhteydessä olevasta "ohje" -kohdasta. Mobiililaitteella vastattaessa näyttö kannattaa kääntää vaakatasoon luettavuuden parantamiseksi.

Kyselyyn voi vastata myös paperilla pyytämällä lomakkeen erikseen (sähköpostilla osoitteesta tuomo.kahkonen@helsinki.fi tai puhelimella numerosta 050 314 9258) ja palauttamalla postitse.

Antamanne vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä.

Vastausaika päättyy 30.11.2021 ja vastanneiden kesken arvomme palkintoja.

Lopussa kysytään Teidän tilanne kiinnostusta kenttäkokeeseen osallistumiseen. Kokeessa tilakäynneillä kerätään tietoja vasikoiden alkuhoidosta ja otetaan ternimaito- sekä verinäytteitä lehmistä ja vasikoista.

 
Sivu 1 / 12