Hämtning av ett beställt kort

  • Kortet kan hämtas från Nationalbiblioteket efter det att du har fått ett meddelande om att kortet kan hämtas.
  • Ta med dig ett bildförsett identitetsbevis (körkort, pass, id-kort).
  • Ett kort som beställts av en annan person kan hämtas med en fullmakt.
  • Beställda nationella bibliotekskort sparas i 3 månader.
  • Om du har frågor om att beställa eller hämta ett bibliotekskort, vänligen skicka e-post till nationalbiblioteket@helsinki.fi