Geotieteiden kandiohjelma & Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma - Bachelor's programme in geosciences & Master's programme in geology and geophysics

Kiitos palautteesta! - Thank you for your feedback!