Sociologen Erik Allardt har avlidit vid en ålder av 95 år i Helsingfors tisdagen den 25 augusti 2020.