Erityistyöaloille työllistymisen edellytyksenä on useimmiten työkokemus papin työstä seurakunnassa. Vastaavasti opiskelijoilta edellytetään ensin perehtymistä yleiseen seurakuntatyöhön siten, että TUK-420 -opintojaksolle haettaessa vähintään SOV401 (Kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen tehtäviin painottuvat soveltavat opinnot, valmentava jakso) tai TUM-411 (Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatiedot ja -taidot työelämässä) on suoritettuna.

Lisäksi suositellaan, että opiskelija olisi TUM-420-opintojakson aloittaessaan jo suorittanut (SOV411) työssäoppimisjakson seurakunnassa tai (TUM-412) Työelämäjakson.

Opintojakso on tarkoitettu A1-linjan (kirkon virkaan pätevöittävät opinnot) mukaisesti opiskeleville.

Opintojakso TUM-420 sijoittuu TM-tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin, joihin voi sisällyttää enintään 10 opintopisteen laajuiset soveltavat opinnot.

Jakson tavoitteena on antaa opiskelijoille mahdollisuus tutustua erityistyöaloihin ev.lut. kirkon palveluksessa. Opiskelija valmentautuu ja perehtyy työalaan ennen varsinaisen työssäoppimisjakson alkua. Hän työskentelee teologiharjoittelijana työyhteisössä kokeneen ammattilaisen ohjauksessa ja raportoi työssäoppimiskokemuksistaan jakson opettajalle, omalle ohjaajalleen sekä tiedekunnalle.

Katso tarkemmat tiedot WebOodista

Kiitos!