Tack för dina svar! Tillstånd att påbörja forskningsverksamhet/arbete skickas till den e-postadress som angivits i blanketten.